Наукова діяльність викладачів

23 09 2022

Наукова діяльність викладачів кафедри початкової освіти спрямована на проведення комплексу теоретичних і прикладних досліджень із  професійної підготовки вчителя початкових класів у закладах вищої педагогічної освіти.

Упродовж 2016 – 2021 рр. науково-педагогічні працівники кафедри  виконували наукову тему «Нова стратегія професійної підготовки  педагога в умовах євроінтеграції», зокрема підтему: «Нова стратегія професійної підготовки вчителя початкової школи в умовах євроінтеграції» (реєстраційний номер в УкрІНТЕІ: 0116U002963). Керівник – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри Геннадій Бондаренко.

За результатами дослідження опубліковано монографію «Європейські та вітчизняні тренди підготовки майбутніх учителів початкової школи: тезисна теорія та варіативна практика з е-навчанням» (авторський колектив; за наук. ред. доктора педагогічних наук, професора Тетяна Мієр) та статті у фахових журналах – 25,  статті у виданнях Scopus, WoS – 17, підручники / навчально-методичні посібники – 9.

Відповідно до укладених міжнародних угод здійснюється наукова співпраця з Природничо-гуманітарним університетом у Седльце (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Державною вищою школою імені Папи Римського Івана Павла ІІ у Білій Підляшці (Państwową Szkołą Wyższą im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej). Проведено науковий вебінар із міжнародною участю «Інтеграція сучасної психолого-педагогічної теорії та освітньої практики: європейський та вітчизняний досвід професійної підготовки майбутніх учителів» (2022)

Науково-педагогічні працівники кафедри беруть участь у міжнародних науково-освітніх проєктах:

  • Модернізація педагогічної вищої освіти з використанням інноваційних інструментів викладання (Erasmus+) (2017-2020 рр.);
  • Розвиток громадянських і соціальних компетентностей у системі підготовки вчителів в Україні (2018 р.);
  • Фінська підтримка реформи української школи «Навчаємось разом» (2019 – 2023 рр.);
  • The LEGO Foundation: «Ігрові методи навчання» (2020-2023 рр.).

З 2021 р. розпочато виконання  нової наукової теми  «Система підготовки вчителів початкових класів до професійної діяльності в умовах реформи «Нова українська школа»  (реєстраційний номер УкрІНТЕІ: 0121U113726).  Керівник – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри Олена Ліннік.

Пріоритетними напрямами наукової діяльності викладачів кафедри  у 2021-2026 рр. є:

  • вивчення успішних практик та проблем підготовки вчителів початкових класів у закладах вищої освіти України в умовах реформи НУШ;
  • розроблення діагностичного інструментарію та дослідження формування професійних компетентностей майбутніх учителів початкових класів у процесі їхньої підготовки у ЗВО;
  • проєктування та експериментальна перевірка системи підготовки вчителів початкових класів до професійної діяльності в умовах реформи НУШ;
  • розроблення навчально-методичних комплексів для підготовки вчителів початкових класів до професійної діяльності в умовах реформи НУШ.

Викладачі кафедри регулярно беруть участь в атестації наукових кадрів як офіційні опоненти / рецензенти, члени разових спеціалізованих учених рад; рецензуванні наукових видань; науковому консультуванні закладів загальної середньої освіти (початкові школи міста Києва); Міжнародних та Всеукраїнських наукових конференціях /конгресах; керівництві студентами, які беруть участь у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт зі спеціальності «Початкова освіта».

Викладачі кафедри виконують дисертаційні дослідження (докторські дисертації):

  • Бондаренко Г.Л. «Теоретичні і методичні засади підготовки вчителя початкової школи до мовленнєво-риторичної діяльності»;
  • Дубовик С.Г. «Теоретико-методичні засади формування культури професійного мовлення майбутніх учителів початкових класів».

Публікації співробітників кафедри в:

Інституційному репозиторії

Google Академії

Факультет у соціальних мережах