Перелік дисциплін на 2022 - 2023 н.р.

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН, ЗАКРІПЛЕНИХ ЗА КАФЕДРОЮ НА 2022-2023 Н.Р.

 • ОР перший (бакалаврський):
 • Педагогіка і психологія: Загальна педагогіка(017 Фізична культура і спорт)
 • Педагогіка та психологія: Педагогіка(023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація)
 • Педагогіка: Загальна педагогіка. Методика виховної роботи(035 Філологія (за видами)
 • Педагогіка: Загальна педагогіка. Методика виховної роботи(035 Філологія (українська мова і література))
 • Педагогіка (025 Музичне мистецтво)
 • Педагогіка(032 Історія та археологія)
 • Педагогіка (024 Хореографія (за видами))
 • Педагогіка(122 Комп’ютерні науки)
 • Педагогіка(111 Математика)
 • Людинознавство: Анатомія і фізіологія людини з основами медичних знань. Психологічна антропологія(1 курс, 012.00.01 «Дошкільна освіта»)
 • Педагогіка: Педагогіка загальна, Інклюзивна освіта, Педагогічне партнерство(1-2 курс, 012.00.01 «Дошкільна освіта»)
 • Психологія: Вікова психологія, Педагогічна психологія(1-2 курс, 012.00.01 «Дошкільна освіта»)
 • Людинознавство: Анатомія і фізіологія людини з основами медичних знань. Психологічна антропологія(1 курс, 013.00.01 «Початкова освіта»)
 • Педагогіка: Педагогіка загальна, Інклюзивна освіта, Педагогічне партнерство(1-2 курс, 013.00.01 «Початкова освіта»)
 • Психологія: Вікова психологія, Педагогічна психологія(1-2 курс, 013.00.01 «Початкова освіта»)
 • Дидактика початкової школи(2 курс, 012.00.01 «Дошкільна освіта»)
 • Інклюзивна освіта(3 курс 023.00.01 Образотворче мистецтво)
 • Інклюзивна освіта(3 курс 025.00.01 Музичне мистецтво)
 • Відповідальне батьківство(3 курс, 013.00.01 «Початкова освіта»)
 • Проектування мультимедійного середовища навчального закладу(3 курс, 013.00.01 «Початкова освіта»)
 • Педагогіка: Дидактика початкової школи(1 курс, 013.00.01 «Початкова освіта»)
 • Педагогіка та психологія: Психологія(1 курс, 023.00.01 Образотворче мистецтво)
 • Педагогіка та психологія: Психологія(1 курс, 025.00.01 Музичне мистецтво)
 • Педагогіка дошкільна(1 курс, 012.00.01 «Дошкільна освіта»)
 • Педагогіка дошкільна(2 курс, 013.00.01 «Початкова освіта»)

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти (скорочена програма підготовки)

 • Дидактика початкової школи(1 курс, 013.00.01 «Початкова освіта»)
 • Інклюзивна освіта(1 курс, 013.00.01 «Початкова освіта»)
 • Інклюзивна освіта(1 курс, 012.00.01 «Дошкільна освіта»)
 • ОР другий (магістерський):

Для спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи):

 • Професійно-педагогічна культура: Професійна етика .Педагогічна майстерність.
 • Педагогіка вищої школи: Основи педагогіки вищої школи.Дидактика. Партнерська взаємодія у ЗВО. Моніторинг, педагогічне оцінювання та діагностика. Проєктування та управління освітнім середовищем.
 • Методики та технології у вищій школі: Гносеологічні основи навчальної діяльності студента. Педагогічні методики та технології у вищій школі. Методичний практикум.
 • Методологія і методи науково-педагогічних досліджень
 • Педагогічна інноватика: ІКТ в освіті. Лідерство та інновації в освіті  

 Для спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки (Педагогіка середньої освіти):

 • Педагогіка середньої освіти: інтегрована
 • Лідерство в освіті 
 • Професійно-педагогічна комунцікація
 • Освіта у трансформаційному суспільстві: Освітологія
 • Інноваційні процеси в освіті
 • Освітній менеджмент в середній освіті: управління освітнім процесом
 • Професійно-педагогічна культура: тренінг професійного становлення; професійна етика; педагогічна майстерність
 • Для спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки (Корпоративна освіта та розвиток персоналу):
 • Андрагогіка
 • Лідерство в освіті
 • Менеджмент персоналу
 • Моніторинг освітніх потреб корпорації
 • Корпоративна педагогіка та розвиток персоналу
 • Корпоративна культура та етика
 • Освітній контент: технології створення та використання
 • Методика корпоративного навчання
 • Для спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки (Освітній дизайн і коучинг в освіті дорослих)
 • Освіта у трансформаційному суспільстві
 • Культурологічні контексти сучасної освіти
 • Іноземна мова професійного спілкування
 • Методологія та методи науково-педагогічних досліджень
 • Психологія освіти дорослих
 • Освітній дизайн змісту та технологій навчання дорослих
 • Коучинг в освіті
 • Педагогічна інноватика
 • Для інших напрямів і спеціальностей:
 • Викладання у вищій школі: Педагогіка і психологія вищої школи: Педагогіка (111 Математика; 122 Комп’ютерні науки)
 • Освітологія (012 Дошкільна освіта; 013 Початкова освіта)
 • Педагогіка і психологія вищої школи: Педагогіка (025 Музичне мистецтво)
 • Педагогіка і психологія вищої школи: Педагогіка (012 Дошкільна освіта; 013 Початкова освіта)
 • Педагогіка та психологія вищої школи: Педагогіка(033 Філософія)
 • Педагогіка і психологія вищої школи: Педагогіка(024 Хореографія (за видами))
 • Педагогіка і психологія вищої школи: Педагогіка (053 Психологія)
 • Педагогіка і психологія вищої школи: Педагогіка (017 Фізична культура і спорт)
 • Педагогіка і психологія вищої школи: Педагогіка (035 Філологія)
 • Педагогіка і психологія вищої школи: Педагогіка(053 Екстремальна та кризова психологія) 
 • ППРСІ: Взаємодія з батьківською спільнотою та педагогічний патронаж(1 курс, 012.00.01 «Дошкільна освіта»)
 • Технології досліджень в освітній галузі(1 курс, 012.00.01 «Дошкільна освіта»)
 • ППРСІ: Взаємодія з батьківською спільнотою та педагогічний патронаж(1 курс, 013.00.01 «Початкова освіта»)
 • Психологія: Вікова психологія(1 курс, 011.00.02 «Педагогіка середньої освіти»)
 • Педагогіка і психологія вищої школи: Психологія(1 курс, 024.00.01 «Хореографія»)
 • Технології досліджень в освітній галузі(5 курс, 013.00.01 «Початкова освіта»)
 • Освітній менеджмент в початковій школі: oрганізація інклюзивної освіти(5 курс, 013.00.01 «Початкова освіта»)
 • Педагогіка і психологія вищої школи: Психологія вищої школи(5 курс, ПО)
 • Педагогіка і психологія вищої школи: Психологія вищої школи(5 курс, 012.00.01 «Дошкільна освіта»)

                                    

ОР третій (освітньо-науковий):

                     Для спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки

        1. Філософія і методологія наукової діяльності: Наукова етика

        2. Стратегії наукових досліджень: Інтернаціоналізація науки

        3. Розвиток наукової галузі: Методологія досліджень в галузі освіти.

4. Освітологія

        5. Науково-викладацька практика

        6. Дослідницька практика

        7. Теоретичні засади історико-педагогічного знання

        8. Науковий семінар із загальної педагогіки та історії педагогіки

        9. Теорія та методика професійної освіти

        10. Науковий семінар з теорії та методики професійної освіти

        11. Теорія і методика виховання

        12. Науковий семінар з теорії і методики виховання

                   

Для інших напрямів і спеціальностей:

 • Філософія і методологія наукової діяльності: Наукова етика
 • Стратегії наукових досліджень: Інтернаціоналізація науки

                       

ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

 • Практикум особистісно-професійного зростання педагога
 • Управлінські практики професійного розвитку педагогічних працівників
 • Консультування з професійного розвитку педагогічних працівників
 • Цифрові ресурси та інструменти консультативної діяльності
 • Методичний супровід консультативної діяльності з практикумом
 • Моніторинг та оцінка якості консультативної діяльності

 

 

 

Факультет у соціальних мережах