Перелік дисциплін на 2022 - 2023 н.р.

 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Університетські студії: Я – студент, Лідерство служіння, Вступ до спеціальності (1 курс, 012.00.01 «Дошкільна освіта»)

Мистецьке рукоділля (1 – 2 курс, 00.01 «Дошкільна освіта»)

Основи природничо-математичних наук з методикою (1 – 2 курс, 012.00.01 «Дошкільна освіта»)

Дитяча література та розвиток мовлення дітей дошкільного віку (2 – 3 курс, 012.00.01 «Дошкільна освіта»)

Артосвіта для дітей дошкільного віку (3 курс, 012.00.01 «Дошкільна освіта»)

Здоров'язбережувальні технології в дошкільній освіті (3 курс, 012.00.01 «Дошкільна освіта»)

Практикум з ігрової діяльності (3 – 4 курс, 012.00.01 «Дошкільна освіта»)

Основи природничо-математичних наук з методикою (3 курс, 013.00.01 «Початкова освіта»)

Поліхудожня освіта дітей дошкільного віку (інтегрований курс) (3 курс, 013.00.01 «Початкова освіта»)

Конструювання та експериментування в ЗДО (4 курс, 012.00.01 «Дошкільна освіта»)

Практикум з ігрової діяльності (4 курс, 013.00.01 «Початкова освіта»)

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти (скорочена програма підготовки)

Дитяча література та розвиток мовлення дітей дошкільного віку з методикою (1 курс, 012.00.01 «Дошкільна освіта»)

Здоров'язбережувальні технології в дошкільній освіті (1 курс, 012.00.01 «Дошкільна освіта»)

Лідерствослужіння (1 курс, 012.00.01 «Дошкільна освіта»)

Мистецьке рукоділля (1 курс, 012.00.01 «Дошкільна освіта»)

Конструювання та експериментування в ЗДО Конструювання та експериментування в ЗДО (1 курс, 012.00.01 «Дошкільна освіта»)

Практикум з ігрової діяльності (1 курс, 012.00.01 «Дошкільна освіта»)

Артосвіта для дітей дошкільного віку (1 – 2 курс, 012.00.01 «Дошкільна освіта»)

Методика пізнавального розвитку дітей дошкільного віку (1 – 2 курс, 012.00.01 «Дошкільна освіта»)

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

 

Методика викладання фахових методик (1 – 2 курс, 012.00.01 «Дошкільна освіта»)

Організація та управління в дошкільній освіті: Організація фінансово-господарської діяльності ЗДО, Кадровий менеджмент, Методичний супровід освітньої діяльності ЗДО, Моніторинг якості в системі дошкільної освіти (1 – 2 курс, 012.00.01 «Дошкільна освіта»)

Інновації в дошкільній освіті (1 – 2 курс, 012.00.01 «Дошкільна освіта»)

Педагогічне партнерство з різними соціальними інституціями (1 курс, 012.00.01 «Дошкільна освіта»)

Альтернативна дошкільна освіта (1 курс, 012.00.01 «Дошкільна освіта»)

Управлінська культура в дошкільній освіті (1 курс, 012.00.01 «Дошкільна освіта»)

Підприємницька діяльність в дошкільній освіті (2 курс, 012.00.01 «Дошкільна освіта»)

Інновації в професійній підготовці фахівців з дошкільної освіти (2 курс, 012.00.01 «Дошкільна освіта»)

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти

Розвиток наукової галузі: Методологія психолого-педагогічних досліджень у галузі дошкільної освіти, Сучасні проблеми дошкільної освіти в контексті компаративістських досліджень (1 курс, 012 «Дошкільна освіта»)

Науково-дослідна інфракструктура в галузі: Джерелознавча база дослідження, Робота з науковими текстами (2 курс, 012 «Дошкільна освіта»)

Технології психолого-педагогічного супроводу розвитку дитини (2 курс, 012 «Дошкільна освіта»)

Інновації в галузі дошкільної освіти (2 курс, 012 «Дошкільна освіта»)

Дитина і родина в сучасному стратифікованому суспільстві (3 курс, 012 «Дошкільна освіта»)

Науковий семінар «Формування готовності до розробки освітніх програм для дітей дошкільного віку» (3 курс, 012 «Дошкільна освіта»)

Факультет у соціальних мережах