Про кафедру

  

                                        ВІЗИТІВКА КАФЕДРИ   

                    

Кафедра початкової освіти  була заснована у вересні 1991 року.

Завідувач кафедри кандидат педагогічних наук, доцент Бондаренко Геннадій Леонідович

До штатного професорсько-викладацького складу входять 15 працівників, із яких:

    

  • 3 доктори педагогічних наук (1 професор, 2 доценти);
  • 10 кандидатів педагогічних наук (2 доценти / 1 старший науковий співробітник, 7 старших викладачів ),
  • 1 Герой України, Заслужений учитель України;
  • 1 викладач.

Кафедра здійснює підготовку фахівців за освітньо-професійними програмами:

перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

013.00.01 «Початкова освіта»

013.00.01 «Початкова освіта» (скорочена програма підготовки)

другий (магістерський) рівень вищої освіти

013.00.01 «Початкова освіта»

Форми навчання: денна / заочна.

Професорсько-викладацький колектив кафедри активно впроваджує в освітній процес підготовки майбутніх учителів Концепцію "Нова українська школа", Державний стандарт початкової освіти.

Факультет у соціальних мережах