Про кафедру

   ВІЗИТІВКА КАФЕДРИ

Кафедра іноземних мов і методик їх навчання функціонує з 1 вересня 2011 року. 

Завідувач кафедри кандидат педагогічних наук, доцент Кошарна Наталія Володимирівна.

У складі кафедри працює 11 осіб, з яких: 8 – основне місце роботи, 3 – за сумісництвом. Серед них: науковий ступінь кандидата наук – 11, вчене звання доцента – 5. 


Пріоритетними завданнями кафедри є:

- Реалізація комунікативного, компетентнісного та системного підходів до підготовки  педагога через підсилення іншомовної складової процесу їх професіоналізації в умовах євроінтеграції.

- Систематизація, диференціація та індивідуалізація змісту іншомовної підготовки майбутнього педагога з урахуванням запитів суспільства, потреб ринку, освітньої траєкторії студента.

- Створення якісного іншомовного академічного середовища, умов для безперервної мовної підготовки майбутнього педагога.

- Застосування в освітньому процесі інноваційних технологій навчання (blended learning, flipped classroom, CLIL, distance learning, cooperative learning, mobile learning).

- Співпраця з різними міжнародними освітніми інституціями з метою вивчення та впровадження світового досвіду організації процесу іншомовної підготовки майбутнього педагога в провідних країнах світу.

- Системна робота над поліпшенням якісних показників професорсько-викладацького складу кафедри.

Викладачі кафедри забезпечують викладання навчальних дисциплін для спеціальностей «Початкова освіта», «Дошкільна освіта», «Освітній дизайн і коучинг в освіті дорослих», «Корпоративна освіта та розвиток персоналу»,  «Педагогіка середньої освіти»«Хореографія», «Музичне мистецтво», «Музичне мистецтво (сольний спів)», «Образотворче мистецтво», «Дизайн», першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти, денної та заочної форм навчання.

 

 

Кафедра реалізує міжнародну наукову співпрацю з Освітньою організацією «DEMETRA» (Греція), Університетським коледжем Ларнака (м. Ларнака, Республіка Кіпр), Британською радою в Україні, Інститутом Гете у Києві. Викладачі кафедри є членами міжнародної організації IATEFL (International Association of Teachers of English as a Foreign Language)

   

Факультет у соціальних мережах