ПІДГОТОВКА АСПІРАНТІВ ЗА ОСВІТНЬО-НАУКОВОЮ ПРОГРАМОЮ «ДОШКІЛЬНА ОСВІТА» ТРЕТЬОГО (ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 012 «ДОШКІЛЬНА ОСВІТА»

Факультет у соціальних мережах