Про кафедру

"Візуальна візитівка кафедри"   

Кафедра дошкільної освіти функціонує з 1 вересня 2011 року.

Завідувач кафедри кандидат педагогічних наук, доцент Половіна Олена Анатоліївна

До штатного професорсько-викладацького складу входять 14 працівників, із яких: докторів наук 2, з них за званням - 2 професор, кандидатів педагогічних наук - 12, з них доцентів за званням - 4.

Кафедра здійснює підготовку фахівців за освітньо-професійними програмами:

  • перший (бакалаврський) рівень вищої освіти:

012.00.01 «Дошкільна освіта» (2020 рік) 

012.00.01 «Дошкільна освіта» (2023 рік)

012.00.01 «Дошкільна освіта» (скорочена програма підготовки) (2022 рік)

  • другий (магістерський) рівень вищої освіти:

012.00.01 «Дошкільна освіта»

  • третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти:

012.00.01 «Дошкільна освіта (2016 рік)»

Зміни до освітньо-наукової програми (2020 рік)

Опис освітньо-наукової програми (нова редакція, 2022 р.)

Форми навчання: денна / заочна.

Кафедра дошкільної освіти  є науково-методичним центром столичної дошкільної освіти, який консолідує зусилля науковців та практиків з метою вирішення актуальних проблем науково-методичного супроводу дошкільної освіти.

Співробітники кафедри є членами предметної комісії Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України з надання грифів навчальній літературі та навчальним програмам, членами робочих груп зі створення стандартів дошкільної освіти, професійних стандартів вихователя та керівника закладів дошкільної освіти, стандартів вищої освіти України зі спеціальності 012 Дошкільна освіта, членами спеціалізованих вчених рад, активними членами ВГО "Асоціація працівників дошкільної освіти".

Освітній процес здійснюється з урахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій та орієнтується на формування досвідченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного вивищення загальних і фахових компетентностей, професійної мобільності й швидкої адаптації до змін.

 

Мета діяльності кафедри – створення освітнього простору для самореалізації майбутніх педагогів спеціальності «Дошкільна освіта» як представників української культури з високим рівнем духовних цінностей, світоглядними позиціями, загальними й професійними компетентностями та мотивованими до конструктивної освітньої взаємодії з різними соціальними інституціями.

 

Освітній тренд кафедри:

012 КДО постер

 

 

Освітня програма для дітей від двох до семи років «Дитина» - єдина програма в освітньому просторі України, що існує більше 30 років.

 

    

 

Факультет у соціальних мережах