Про нас

  


Інфографіка

 

Факультет здійснює підготовку фахівців за спеціальностями:
1. 013 «Початкова освіта»

1.1. освітня програма 013.00.01 Початкова освіта, освітні рівні:  перший (бакалаврський), другий (магістерський). Форми навчання: денна, заочна.

Перший (бакалаврський) рівень (в т.ч. скорочена програма підготовки): денна форма навчання - додаткові спеціалізації:«Дошкільна освіта», «Іноземна мова». 

Другий (магістерський) рівень: денна форма навчання - додаткова спеціалізація "Педагогіка вищої школи"; заочна форма навчання - додаткова спеціалізація "Управління електронним навчанням".


2. 012 «Дошкільна освіта»

2.1. освітня програма 012.00.01 Дошкільна освіта, освітні рівні:  перший (бакалаврський), другий (магістерський). Форми навчання: денна, заочна. 

Перший (бакалаврський) рівень (2020), Перший бакалаврський рівень (2023)  (в т.ч.  скорочена програма підготовки (2022 р.(зі змінами)): денна/заочна форма навчання.

 

Другий (магістерський) рівень ( 2022 р.):денна/заочна форма навчання, освітня кваліфікація: магістр з дошкільної освіти.


3. 011 «Освітні, педагогічні науки»

3.1 освітня програма 011.00.0Корпоративна освіта та розвиток персоналуосвітній рівень: другий (магістерський). Форма навчання: заочна.

3.2 освітня програма 011.00.02 Педагогіка середньої освіти, освітній рівень: другий (магістерський). Форма навчання: заочна. 

3.3 освітня програма 011.00.04 Освітній дизайн і коучінг в освіті дорослих, освітній рівень: другий (магістерський). Форма навчання: денна, заочна

У структурі Факультету функціонують кафедри:

- освітології та психолого-педагогічних наук (завідувач: доктор педагогічних наук, професор Хоружа Л.Л.)

- дошкільної освіти (завідувач: кандидат педагогічних наук, доцент Половіна О.А)
- початкової освіти (завідувач: кандидат педагогічних наук, доцент Бондаренко Г. Л.)
-іноземних мов і методик їх навчання (завідувач:кандидат педагогічних наук, доцент Кошарна Н.В.)

  У складі Факультету на постійній основі працює 59 науково-педагогічних працівників. Загальна кількість штатних докторів наук, які забезпечують освітній процес на Факультеті – 10 осіб, а також 32 штатних кандидати наук, 10 - без наукового ступеня.

Функціонують: Центр самопізнання і саморозвитку, Центр інноваційних освітніх технологій.

Створено умови для здійснення навчання на дослідницькій основі; безперервної іншомовної підготовки майбутнього педагога; проведення наскрізної педагогічної практики у кращих за рейтингом ЗДО/ЗЗСО м. Києва.

В освітньому процесі активно застосовуються інноваційні технології (1 учень – 1 комп’ютер, case-study, blended learning, flipped classroom, CLIL, distance learning, cooperative learning, mobile learning).
Матеріально-технічне забезпечення Факультету включає: сучасну бібліотеку, аудиторію обладнану для реалізації моделі навчання «1 учень : 1 комп’ютер», а також аудиторії, обладнані Smart дошками та фліпчартами для проведення тренінгів і здійснення інших інноваційних форм роботи.

Факультет у соціальних мережах