Нежива
Контактна інформація

(044) 295-59-42
l.nezhyva@kubg.edu.ua
бул. І. Шамо, 18/2, к.317

Нежива Людмила Львівна

Професор кафедри

Науковий ступінь, вчене звання

Доктор педагогічних наук, кандидат філологічних наук, доцент

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

В університеті викладає дисципліни: «Рідномовна освіта: Дитяча література з методикою навчання», «Рідномовна освіта: українська мова з методикою навчання», «Методика викладання фахових дисциплін».

Біографія

У 1997 році закінчила Луганський державний педагогічний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Філологія. Українська мова і література». У 2001 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.01.01 – «українська література» з теми: «Літературно-мистецькі та наукові пошуки Марії Загірньої». У 2004 році присвоєно вчене звання доцента кафедри української літератури. У 2013 році завершила навчання в докторантурі Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. У 2018 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – «теорія та методика навчання (українська література)» з теми: «Теоретичні і методичні засади вивчення літературних напрямів українського письменства у старших класах загальноосвітньої школи».

Працює в Київському столичному університеті імені Бориса Грінченка з вересня 2019 року – професор кафедри початкової освіти Педагогічного інституту.

З вересня 2022–25 грудня 2023 року–професор кафедри початкової освіти Факультету педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка.

З 26 грудня 2023 року-донині–професор кафедри початкової освіти Факультету педагогічної освіти Київського столичного університету імені Бориса Грінченка.

Стаж педагогічної роботи у ЗВО ІІІ – ІV рівнів акредитації – 23 роки.

Професійний і науковий інтерес

  • професійна підготовка вчителя початкових класів у ЗВО;
  • рідномовна освіта студентів педагогічних спеціальностей;
  • методика навчання літературного читання та української мови.

Автор понад 120 наукових та методичних праць, з-поміж них: монографії, навчально-методичні посібники; статті у наукових фахових виданнях та міжнародних наукометричних базах даних Scopus, Web of Science. Співавтор розділів у вітчизняних та зарубіжних монографіях з актуальних проблем професійної підготовки вчителів початкових класів в Україні та країнах Європейського Союзу.

Powered by SobiPro

Факультет у соціальних мережах