Практичне заняття у формі квест-гри

10 11 2018 2   10 листопада 2018 року 

 

Практичне заняття у формі квест-гри

10 листопада 2018 р. відповідно до робочої навчальної програми дисципліни «Моніторинг якості освіти: діагностика, проектування» магістранти спеціальності «Початкова освіта» проходили квест-гру «Державна служба якості освіти України: пріоритетні завдання, структура, повноваження».

Розроблення квесту – було завданням для самостійної роботи, яке успішно виконали студенти. Під час квесту учасники практично застосовували здобуті знання, розв’язували проблемні ситуації, розвивали критичне мислення. Особлива увага надавалась також здоровязбережувальній компоненті, а саме: у разі неправильної відповіді магістранти виконували вправи на координацію рухів.

Модератор: Кипиченко Н.С., канд. пед. наук, старший викладач кафедри початкової освіти

 

Враження студентів

Людмила Трав’янко: «Ситуації квесту допомогли мені усвідомити, які проблеми виникають у вчителів і керівників ЗЗСО під час інституційного аудиту…»

Леся Попіль: «У процесі проходження квесту мені вдалося закріпити знання щодо роботи ДСЯО та проведення інституційного аудиту. Формат заняття дав змогу в умовах здорової конкуренції проявити себе як члена команди... Такий вид діяльності згуртовав студентський колектив, створював сприятливу атмосферу…».

Борис Кірійчук: «Завдяки проблемним ситуаціям та динаміці настільної квест-гри, підвищився рівень практичних умінь щодо готовності менеджера до проведення інституційного аудиту. Працюючи в команді, розвивав комунікативну компетентність…».

 

 

 

Факультет у соціальних мережах