Атестація студентів ОКР «бакалавр» напряму підготовки «Початкова освіта»

11 02 17 131 січня - 11 лютого 2017 року

З 31 січня – 11 лютого 2017 року проходила атестація студентів ОКР «бакалавр» напряму підготовки «Початкова освіта» заочної форми навчання. Майбутні фахівці успішно склали комплексні екзамени з педагогіки і психології та окремих методик.

Під час екзаменів студенти продемонстрували високий і достатній рівні професійно-методичної компетентності, готовність до педагогічної діяльності на посаді вчителя початкової школи, здатного до створення творчого середовища, ефективного формування й розвитку особистості дитини.

Факультет у соціальних мережах