Атестація студентів ОКР «спеціаліст» напряму підготовки «Початкова освіта» заочної форми навчання

10 18 16 118 жовтня 2016 року

18 жовтня 2016 року розпочалась атестація студентів ОКР «спеціаліст» спеціальності «Початкова освіта» заочної форми навчання. Члени екзаменаційної комісії на чолі з головою Марусинець Мар’яною Михайлівною, доктором педагогічних наук, професором кафедри психології та педагогіки Інституту педагогіки та психології ім. М.П. Драгоманова відзначили достатній рівень володіння майбутніми фахівцями методиками навчання в початковій школі та їхньої готовності до успішної педагогічної діяльності.

Факультет у соціальних мережах