Захист магістерських робіт студентами заочної форми навчання спеціальності 8.01010201 «Початкова освіта»

10 18 2016 golovna18 жовтня 2016 року

 

 

18 жовтня 2016 року розпочався захист магістерських робіт студентами заочної форми навчання спеціальності 8.01010201 «Початкова освіта».

Екзаменаційна комісія під головуванням Л.О. Хомич – доктора педагогічних наук, професора, заступника директора з науково-експериментальної роботи Інституту педагогічної освіти дорослих НАПН України – відзначила високий рівень професійної підготовки майбутніх учителів, актуальність і різноплановість тематики магістерських досліджень, їх практичну спрямованість, що є своєчасним для розвитку професійної педагогічної освіти та методик навчання у початковій школі.

Варто відзначити високу публікаційну активність магістрантів, які апробували результати своїх досліджень на науково-практичних конференцiях рiзного рівня, друкували статті в журналах «Початкова школа і сучасність», «Наукові студії студентів-грінченківців», збірниках наукових статей «Перлини наукового пошуку».

Бажаємо нашим випускникам-грінченківцям подальших наукових успіхів та творчих звершень!

Факультет у соціальних мережах