Захист магістерських робіт

06 21 16 zahyst 121-22 червня 2016 року

 

 

21 і 22 червня 2016 року відбувся захист магістерських робіт студентами денної форми навчання спеціальності 8.01010201 «Початкова освіта».

Члени екзаменаційної комісії відзначити, що актуальність досліджуваних проблем, їх теоретична основа одержали в магістерських роботах належне обґрунтування, аргументацію і конкретизацію. Переконливо доведено наукову новизну, практичне і теоретичне значення результатів досліджень. Усі магістерські роботи є завершеними самостійними дослідженнями,  виконаними  на достатньому науковому рівні з дотриманням встановлених вимог.

У дослідженнях ураховуються здобутки сучасної науки, вирішуються поставлені завдання, піддаються критичному аналізу отримані у процесі експерименту  матеріали, формуються вірогідні узагальнення. Основні положення магістерських робіт достатньо обґрунтовані.

Майбутні педагоги були ретельно підготовлені до публічного захисту магістерських досліджень, обґрунтування висновків, презентації найсуттєвіших досягнень, відповідей на поставлені запитання. До позитивного варто віднести організаційно-підготовчі заходи, проведені кафедрами, спрямовані на попередження плагіату в магістерських роботах  шляхом  автоматизованої перевірки змісту, що дало змогу забезпечити їх оригінальність і самостійність робіт.

Заслуговує на увагу також  те, що студенти брали активну участь в апробації: виступали на науково-практичних конференцiях рiзного рівня, друкували статті в журналах «Початкова школа і сучасність», «Наукові студії студентів-грінченківців», «Вісник психології і педагогіки», «Студентські пошуки»; збірниках наукових статей «Перлини наукового пошуку».

Бажаємо нашим випускникам-грінченківцям подальших наукових успіхів, бажання творити!

Факультет у соціальних мережах