Відкрита лекція Дубовик С.Г.

05 19 2016 dybovik 119 травня 2016 року

19 травня 2016 року було успішно проведено відкриту лекцію доцентом кафедри початкової освіти та методик гуманітарних дисциплін Дубовик Світланою Григоріївною з теми: «Орфографія і методика її вивчення в початковій школі» (для студентів І курсу ОКР «бакалавр» напряму підготовки «Початкова освіта»).

Викладач залучала студентів до активної мовленнєвої діяльності, мета якої – вчити майбутніх учителів початкової школи користуватися мовою як засобом спілкування, висловлюватися чітко і конкретно, здійснювати різні види мовних розборів. С.Г. Дубовик використовувала доцільні активні методи і прийоми роботи, які сприяли організації навчальної діяльності, спрямованої на засвоєння базових понять орфографії і методики її вивчення в початковій школі.

Лекція була проведена на високому науково-методичному рівні, що є свідченням досконалого володіння викладачем методикою викладання.

05 19 2016 dybovik 3 05 19 2016 dybovik 2

Факультет у соціальних мережах