Тренінг «Лідерство-служіння» для студентів першого курсу напряму підготовки «Початкова освіта»

10.23.2015.220 - 23 жовтня 2015 року

 

 

20-23 жовтня 2015 року відповідно до навчального плану викладачами кафедри початкової освіти та методик гуманітарних дисциплін було проведено тренінг «Лідерство-служіння» для студентів першого курсу ОКР «бакалавр» напряму підготовки «Початкова освіта».

Модераторами тренінгу були: Бондаренко Геннадій Леонідович, Сінельнікова Наталія Олегівна, Сухопара Ірина Геннадіївна.

У межах тренінгу передбачалося: виконання студентами дослідницьких проектів, участь в обговореннях, дискусіях та диспутах. Ефективність проведеного тренінгу була продемонстрована під час захисту проектів.

Протягом тренінгу учасники активно обговорювали свої лідерські якості, удосконалювали вміння працювати в команді, вчилися планувати та ефективно розподіляти свій час, взаємодіяти один з одним для реалізації спільної мети, набували навичок ораторського мистецтва, проходили тестування з метою визначення своїх лідерських якостей тощо. Студенти дійшли висновку, що найбільш важливими питаннями, які розглядалися, є формування власних лідерських якостей, вміння вчитися слугувати громаді, суспільству.

Під час заключної рефлексії студенти висловили свої враження:

«У загальноосвітніх школах та ВНЗ мало уваги приділяється проблемі лідерства. Тому особисто для мене тренінг став дуже корисним» (Оля, студентка групи ПОб-1-15-4.0д).

«Участь у тренінгу стала хорошою розминкою. Долаючи психологічний бар’єр, я навчилася висловлювати власну думку, не боячись критики інших. Не останню роль у цьому зіграла змістовність, різноманітність та насиченість тренінгу» (Дарина, студентка групи ПОб-2-15-4.0д).

«Вважаю, що кожен учасник виокремив для себе найцікавіші та найважливіші теми пов’язані з лідерством» (Володимир, студент групи ПОб-1-15-4.0д).

«Завдяки тренінгу я зрозуміла як важливо, щоб лідер був харизматичною особистістю і володів ораторським мистецтвом» (Надія, студентка групи ПОб-2-15-4.0д).

Перефразовуючи відомий афоризм Антуана де Сент-Екзюпері, те найбільше, що було отримано від тренінгу, це радість інтелектуального спілкування у середовищі, де можна із розумінням вільно вести дискусії (подекуди забуваючи про визначений регламент). У цьому контексті тренінг перетворився у свого роду острів, на якому ніби зникли всі ті стереотипні іронічні, дратівливі оцінки, що змушують більш виважено формулювати думки в звичних умовах.

Факультет у соціальних мережах