Асистентська практика студентів ОКР «магістр» спеціальності «Початкова освіта» з.ф.н

09.20.2015a07 вересня 2015 року

 

Із 07.09.2015 р. розпочалася професійна (асистентська) практика студентів групи ПОм-1-13-2.2з ОКР «магістр» спеціальності «Початкова освіта» на базі кафедри початкової освіти та методик гуманітарних дисциплін Педагогічного інституту.

Під час настановчої конференції завідувач кафедри початкової освіти та методик гуманітарних дисциплін, доктор педагогічних наук, професор С.М. Мартиненко, доцент С.Г. Дубовик ознайомили студентів із метою та завданнями практики у ВНЗ ІІІ - ІV рівнів акредитації.

У перший день практики магістранти отримали сертифікати та збірники наукових праць за участь у студентській науково-практичній інтернет конференції «Розвиток особистості молодшого школяра», ознайомилися з особливостями роботи кафедри щодо забезпечення змісту освіти, «Тимчасовим положенням про організацію освітнього процесу в Київському університеті імені Бориса Грінченка», іншими нормативні документи ВНЗ III-IV рівнів акредитації та склали індивідуальні плани.

Упродовж тижня вивчали навчально-матеріальні та психолого-педагогічні умови діяльності Педагогічного інституту.

Крім того, магістранти відвідали та взяли участь в обговоренні лекцій викладачів кафедри: доктора пед. наук, професора С.М. Мартиненко, кандидатів пед. наук, доцентів Г.Л. Бондаренка, С.Г. Дубовик, Л.А. Порядченко та інших колег.

 

Факультет у соціальних мережах