Захист дисертаційного дослідження Новик І.М.

11 02 16 102 листопада 2016 року

 

 

02 листопада 2016 року відбувся захист дисертаційного дослідження Новик Ірини Михайлівни з теми: «Підготовка майбутніх учителів початкових класів до діагностичного супроводу розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри початкової освіти С.М. Мартиненко. 

Факультет у соціальних мережах