Міжнародна науково-практична конференція «Початкова освіта: історія, проблеми, перспективи»

10 20 16 120 жовтня 2016 року

 

20 жовтня 2016 року  кафедра початкової освіти взяла участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Початкова освіта: історія, проблеми, перспективи», яка відбулася в Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя.

 

Конференція була організована за сприянням Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти», Інституту педагогіки НАПН України, Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, кафедри початкової освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, Барановицького державного університету (Республіка Білорусь), Телавського державного університету імені Я. Гогебашвілі (Грузія), Державної вищої професійної школи у м. Хелм (Польща), Жезказганського університету імені О.А. Байконурова (Казахстан).

На пленарному засіданні завідувач кафедри початкової освіти, доктор педагогічних наук, професор С.М. Мартиненко виступила з доповіддю «Компетентнісний підхід у професійній підготовці вчителя початкової школи: здобутки, проблеми і перспективи».

Під час конференції було обговорено такі проблеми, як: розвиток початкової освіти в історичному контексті, стандартизація змісту початкової освіти, інноваційні підходи до навчання і виховання в початковій школі, професійна підготовка вчителів початкової школи нової формації.

Факультет у соціальних мережах