Передзахист дисертаційного дослідження Новик І.М.

05 19 2016 peredzahist 119 травня 2016 року

19 травня 2016 року відбувся передзахист дисертаційного дослідження Новик Ірини Михайлівни з теми: «Підготовка майбутніх учителів початкових класів до діагностичного супроводу розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри початкової освіти та методик гуманітарних дисциплін С.М.Мартиненко

Факультет у соціальних мережах