IV щорічна міжвузівська студентська науково-практична конференція «Сучасна іншомовна освіта очима студентів»

Tyt 26.03.15

   

 

    26 березня 2015 року

 

 

 

26 березня 2015 року в Педагогічному інституті Київського університету імені Бориса Грінченка відбулась IV щорічна міжвузівська студентська науково-практична конференція «Сучасна іншомовна освіта очима студентів». Метою конференції було залучення студентської молоді до обговорення актуальних наукових та практичних проблем сучасної іншомовної освіти в Україні та зарубіжжі, а також апробація та обмін результатами досліджень між студентами педагогічних та філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів України ІІІ-ІV рівня акредитації.

Студенти презентували наукові доробки у межах наступних напрямів:

1. Іноземні мови у сучасному міжкультурному просторі.

2. Іншомовна освіта зарубіжжя : сучасні тенденції та перспективи впровадження в освітню систему України.

3. Навчання іноземних мов дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в Україні: традиції, інновації, перспективи.

4. Сучасні технології навчання іноземних мов у загальноосвітньому навчальному закладі.

Учасниками конференції стали студенти Київського університету імені Бориса Грінченка, Київського національного університету імені Т. Г. Шевченка, Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, Уманського держаного педагогічного університету імені Павла Тичини, Житомирського державного університету імені Івана Франка, Чернігівського національного технічного університету, Чорноморського державного університету імені Петра Могили, Національного університету фізичного виховання і спорту України.

Щиро дякуємо всім студентам за змістовні виступи, конструктивну дискусію, обмін пропозиціями та запрошуємо до участі у V щорічній ювілейній науково-практичній конференції «Сучасна іншомовна освіта очима студентів», що відбудеться у лютому 2016 р.

 

The IV Annual Interuniversity Scientific and Practical Conference «Modern Foreign Languages Education. The Students` View» took place at Pedagogical Institute of Borys Grinchenko Kyiv University on the 26th of March, 2015.

It aimed to attract students for discussion of recent scientific and practical problems of modern foreign languages education in Ukraine and abroad and approbate and share results of researches that students hadcarried out.

Foreign languages are of high interest considering the development of multicultural society and European integration. Foreign language teachers need to know the most recent trends and tendencies of foreign language teaching. Students made reports within the following topics:

1. Foreign languages in modern multicultural society.

2. Language education in foreign countries: modern trends and prospects of implementation in the educational system of Ukraine.

3. Preschool and primary school children foreign languages training in Ukraine: traditions, innovations and prospects

4. Modern foreign languages teaching technologies in educational process.

Students of the following universities took part in the plenary meeting of the conference:

Borys Hrinchenko Kyiv University, Taras Shevchenko Kyiv National University, National Pedagogical Dragomanov University, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University, Zhytomyr Ivan Franko State University, Chernihiv National University of Technology, Petro Mohyla Black Sea State University, National University of Physical Education and Sport of Ukraine.

We would like to express our gratitude for informative presentations, constructive discussion, exchange of opinions and invite to participate in the V Annual Anniversary Scientific and Practical Conference which will be held in February, 2016.

Програма конференції

 

{gitube vid:=QKYo__p5_5o}

 

Факультет у соціальних мережах