Всеукраїнська науково-практична конференція «Професійна підготовка педагогів в умовах євроінтеграції: проблеми та перспективи»

10 12 2017 conference 112 жовтня 2017 року

 

 

English version

12 жовтня 2017 року в  Педагогічному інституті Київського університету імені Бориса Грінченка відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція «Професійна підготовка педагогів в умовах євроінтеграції: проблеми та перспективи» за участі представників освітніх та наукових закладів України: Інституту педагогіки НАПН України, Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», Київського національного лінгвістичного університету, Інституту модернізації змісту освіти МОН України, Управління освіти і науки м. Новоград - Волинського, середної загальноосвітної школи І-ІІІ ступенів № 128, НВК “Новопечерська школа” м. Києва та ін..

Конференція стала першим звітним заходом в контексті реалізації наукової теми Педагогічного інституту “Нова стратегія підготовки  педагога в умовах євроінтеграції”.

Мета науково-практичної конференції – визначення векторів реалізації нової практико-орієнтованої стратегії підготовки конкурентноспроможного педагога; виокремлення сучасних тенденцій педагогічної освіти в Україні у межах реалізації концепції Нової української школи, а також вивчення кращих європейських освітніх практик у вищевказаній галузі.

Під час пленарного засідання учасники конференції розкрили найактуальніші питання професійної підготовки педагогів в Україні та Європейському Союзі та презентували власні дослідження у галузі дошкільної та початкової освіти.

Програмою конференції було передбачено роботу секцій, серед них: «Аксіологічний концепт нової стратегії психолого-педагогічної підготовки педагога», «Стратегії підготовки педагогів дошкільної та початкової освіти в умовах євроінтеграції», «Європейський досвід підготовки педагога до раннього навчання іноземних мов дітей дошкільного та молодшого шкільного віку».

Організатори конференції: О.В. Котенко, С.П. Паламар, Г.І. Іванюк, Г.В. Бєлєнька, Г.Л. Бондаренко, Н.В. Кошарна.

Факультет у соціальних мережах