22nd Annual National IATEFL Ukraine Conference

04 01 2017  31 березня 2017 року

 

Завантажити сторінку у pdf форматі

English version

Прграма заходу

31 березня – 01 квітня 2017 року викладачі кафедри іноземних мов і методик їх навчання Педагогічного інституту взяли участь у XXII щорічній національній конференції для вчителів англійської мови як іноземної, організованої Британською Радою в Україні, Міжнародною асоціацією вчителів англійської мови (IATEFL) та Національним університетом біоресурсів і природокористування України.

На пленарних засіданнях 31 березня та 01 квітня із доповідями виступили: новообраний президент Міжнародної асоціації вчителів англійської мови IATEFL Маргіт Сзесзтаy («Discussion, debate, dialogue in the ELT classroom»); керівник програм англійської мови Британської Ради Саймон Етертон («Active learning principles: supporting the construction of knowledge and development of skills»); директор навчальної частини з вищої освіти та провідний інструктор для вчителів Норидзького інституту мовної освіти Тоні Принс («21st century education: what Ukraine can learn from abroad, and what abroad can learn from Ukraine»); міжнародний тренер Cambridge University Press Ольга МадилусTeaching English in the 21st century»); координатор волонтерів Go Global Ірина Горлач («Teaching core skills: meeting the demand of the 21st century»).

         Програма конференції була насиченою і спрямованою на формування навичок ХХІ століття засобами іноземної мови. Викладачі кафедри іноземних мов і методик їх навчання стали активними учасниками серії методичних майстер-класів: «Getting to grips with technology!» (модератор: Ірина Максимова, викладач англійської мови Yappi Corporate, м. Полтава);  «SMRT curriculum in the classroom as a source of motivation» (модератори: Наталія Астрашкова, Наталія Бровко, Ілона Планіда, вчителі Харківського приватного НВК «Ліцей Провесіонал», м. Харків); «Be brave, don't be afraid of creativity: there are so many ideas around us!» (модератор: Ірина Лебідь, доцент Європейського університету, м. Умань);  «Focus on FCE training: exam tips» (модератор: Світлана Чугу, доцент Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету,  м. Вінниця); «Prepare with Prepare: enjoy working with Cambridge textbooks» (модератор: Світлана Гладіо, доцент Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, м. Вінниця); «Preparing students to the real world: learning from and outside the coursebook»  (модератор: Вікторія Плішкова, методист видавництва MM Publications в Україні, м. Київ); «Small children – big questions?» (модератор: Олена Лисиця, завідувач навчального відділу ТОВ «International House», м. Київ); «The impact of computer-assisted language learning (CALL) on high school learners’ lexical knowledge» (модератори: Kaveh Jalilzadeh, Mohammad Reza Oroji, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Department of English, Zanjan Branch, Islamic Azad University Zanjan, Iran).

         Пропоновані майстер-класи передбачали вирішення різноманітних завдань, що постали перед сучасною іншомовною освітою, а саме: необхідність інтеграції інноваційних технологій навчання іноземних мов у процес викладання; розвиток креативності та підвищення мотивації до оволодіння іноземними мовами учнів/студентів; розвиток критичного мислення на уроках іноземних мов;  підготовка до складання міжнародних екзаменів з англійської мови тощо. 

Факультет у соціальних мережах