Методичний семінар «Науковий доробок професорсько-викладацького складу Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка»

 

18 19 11 15

 

 

18-19 листопада 2015 року

 

 

18, 19 листопада 2015 року у Педагогічному інституті Київського університету імені Бориса Грінченка методичний семінар «Науковий доробок професорсько-викладацького складу Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка» для членів Студентського наукового товариства та студентів-магістрантів  спеціальності «Дошкільна освіта», «Початкова освіта».

На семінарі кафедрою іноземних мов і методик їх навчання було презентовано науковий доробок професорсько-викладацького складу за період 2011-2015 рр.; акцентовано  увагу на результатах проведених досліджень у рамках виконання наукової теми кафедри «Теорія та практика формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи та вихователів ДНЗ»; окреслено перспективи подальшої наукової співпраці студентів спеціальності «Дошкільна освіта», «Початкова освіта» та викладачів кафедри. 

18.11.15 118.11.15 218.11.15 3

 

Факультет у соціальних мережах