Всеукраїнський науково-практичний семінар «Оновлення системи і змісту дошкільної освіти: нові підходи, нова якість»

09 29 2017 seminar 629 вересня 2017 року

 

 

29 вересня 2017 року відбувся Всеукраїнський науково-практичний семінар «Оновлення системи і змісту дошкільної освіти: нові підходи, нова якість». Захід, присвячений 25 річниці створення НАПН України. Викладачі кафедри дошкільної освіти та студенти IV курсу, групи Доб-1-16-2.0д, ОКР «Бакалавр» та V курсу, групи Дом-1-17-2.0д, ОКР «Магістр», спеціальності «Дошкільна освіта» Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка взяли участь у роботі п’яти майстер-класів, спрямованих на розкриття особистості дошкільника та актуалізацію його творчого потенціалу, а саме: «Соціально-ігрове проектування як засіб соціалізації», «Формування дитячої картини світу на основі складання індивідуальних карт», «Виховуємо патріотів в процесі соціалізації в умовах дошкільного навчального закладу», «Розширення соціальних уявлень у старших дошкільників в процесі обговорення творів живопису», «Традиції та ритуали як засіб соціалізації старших дошкільників в дошкільному навчальному закладі». У межах семінару із доповіддю на тему «Цілісна розвивальна освіта: від дошкілля до профільної школи» виступив Іван Дмитрович Бех, директор Інситутуту проблем виховання НАПН України, доктор психологічних наук, професор, дійсний член НАПН України. На семінарі, серед іншого, обговорювалися такі питання: сучасні підходи до організації освітнього процесу в умовах дошкільного навчального закладу та особливості фахової підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів.

Факультет у соціальних мережах