Комплексні кваліфікаційні екзамени студентів заочної форми навчання ОКР «спеціаліст»

Holovna 17 1017 жовтня 2016 року

 

 

З 17 жовтня 2016 р. в Педагогічному інституті проходить атестація студентів ОКР «спеціаліст» напряму підготовки «Дошкільна освіта» заочної форми навчання.

Під час складання комплексного кваліфікаційного екзамену майбутні фахівці виявляють високий і достатній рівень знань з дисциплін: «Актуальні проблеми організації дошкільної освіти», «Технології формування екологічної культури у дошкільників», «Теорія та технологія художньо-естетичного розвитку дитини», «Сучасні технології дошкільної освіти».

Факультет у соціальних мережах