Партнери кафедри початкової освіти

Національне партнерство
Кафедра співпрацює із провідними науковими установами й університетами України:
- Інститут педагогіки НАПН України 1. нститут педагог ки НАПН України
- Інститут проблем виховання НАПН України  2. нститут проблем виховання НАПН України
- Вінницький державний педагогічний університет імені В. Винниченка 3. В нницький державний педагог чний ун верситет мен В. Винниченка
- Глухівський  національний педагогічний університет імені Олександра Довженка  4. Глух вський нац ональний педагог чний ун верситет мен Олександра Довженка
- Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова 5. Нац ональний педагог чний ун верситет мен М.П.Драгоманова
- Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка   6. Полтавський нац ональний педагог чний ун верситет мен В.Г.Короленка
- Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини   7. Уманський державний педагог чний ун верситет мен Павла Тичини
- Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія   8. Хмельницька гуман тарно-педагог чна академ я
- Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича  9. Черн вецький нац ональний ун верситет мен Юр я Федьковича
- Богуславський гуманітарний коледж ім. І.С. Нечуя-Левицького  10. Богуславський гуман тарний коледж м. .С. Нечуя-Левицького

- Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя  11. Н жинський державний ун верситет мен Миколи Гоголя

-Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка  12. Сумський державний педагог чний ун верситет мен А. С. Макаренка

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка фРАНКА.png

Громадська спілка "Освіторія"оСВІТ.png

Cпеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І ступеня «Академія сучасної освіти»   а.png

Міжнародне партнерство

 

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach  

 

Районні відділи освіти

Управління освіти Голосіївської районної в м. Києві Державної адміністрації

 

Управління освіти Оболонської районної в м. Києві Державної адміністрації  

 

Управління освіти Дніпровської районної в м. Києві Державної адміністрації  

 

 

Заклади загальної середньої освіти:

-Скандинавська гімназія,  Скандинавська

-Навчально-виховний комплекс № 30 “ЕкоНад”(спеціалізована школа І ступеня з поглибленимвивченням іноземних мов – гімназія) м.Києва ЕкоНад

-Школа І ступеня №330 "Русанівка"  330 

 

Факультет у соціальних мережах