Відкриті заняття

Доброю традицією кафедри педагогіки і психології є проведення професорами, викладачами відкритих лекцій, семінарських занять.

29 травня 2015 року Ганна Іванівна Іванюк, доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки і психології провела відкриту лекцію з теми: «Особистісно-професійний вимір методики викладання педагогічних дисциплін» для студентів спеціальності «Початкова освіта», ОКР «Магістр».

Лекція викликала жвавий інтерес студентів і викладачів. Уміле поєднання наукової та практичної складових, створення умов педагогічної взаємодії викладача і студентів, реалізація проблемного та діалогічного підходів дає підстави говорити про лекцію нового покоління.

В обговоренні лекції брали участь не лише викладачі, а й магістрант. Присутні високо оцінили науково-методичний рівень лекції.

 

14.05.2015 року відбулось відкрите семінарське заняття викладача кафедри педагогіки і психології Антипіна Євгена Борисовича з дисципліни «Історія дошкільної педагогіки».

Тема: «Педагогічна діяльність та теорія дошкільного виховання Наталії та Тимофія Лубенців».

На занятті студенти, під керівництвом викладача, не тільки представили результати самостійної підготовки, а й долучилися до аналізу чинників, що мали вплив на ту чи іншу педагогічну ідею видатних українських педагогів. Студенти самостійно здійснювали пошук ефективних шляхів адаптації провідних ідей, цих педагогічних постатей, у роботу сучасних закладів освіти.

У процесі обговорення заняття професорсько-викладацьким складом кафедри педагогіки і психології було відмічено високу пізнавальну активність студентів, сформованість у них професійних компетентностей. Заняття проведено на високому науково-методичному рівні.

 DSC01250  DSC 0930
 DSC 0937  DSC 0940

 

24.04.2015 року відбулася відкрита лекція старшого викладача кафедри педагогіки і психології Січкар Алли Дмитрівни з навчальної дисципліни "Історія дошкільної педагогіки" (2 курс, напрям підготовки "Дошкільна освіта")

з теми "Становлення суспільного дошкільного виховання в Україні (кінець ХІХ – початок ХХ ст.).

Лекцію побудовано на матеріалах дослідницько-пошукової роботи викладача і студентів. У ході лекції магістрантка Диренко Юлія представила результати наукових розвідок щодо підготовки фахівців дошкільного виховання у Фребелівському педагогічному інституті(1907-1917рр.)

Органічним доповненням лекції стала виставка наукових пошуків із фондів Центрального державного архіву  вищих органів влади України. Матеріали виставки наочно розкривали сторінки історії суспільного дошкільного виховання в підросійській Україні в означених хронологічних межах. Лекція проведена на високому науково-методичному рівні.

DSC09840  DSC09843 
 
DSC09853

 

24.04.2015 року відбулася відкрита лекція старшого викладача кафедри педагогіки і психології Дем'яненко Валентини Іванівни з навчальної дисципліни "Педагогіка загальна" (2 курс, напрям підготовки "Хореографія")
з теми "Загальні методи виховання".
 
Лекція проведена у формі діалогу викладача зі студентами. В ході лекції використовувалися приклади з педагогічної практики
педагогів-новаторів і сучасних учителів, що сприяло формуванню професійної компетентності студентів.
Інтерактивна взаємодія викладача і студентів забезпечила ситуацію успіху.
Високий науково-методичний рівень лекції відмітили професори, викладачі кафедри педагогіки і психології. До участі в обговоренні долучилися студенти-магістранти. 
 
DSC09811 DSC09823
DSC09827

 

 

22.04.2015 року відбулася відкрита лекція доцента кафедри педагогіки і психології Голоти Наталії Миколаївни з дисципліни «Управління педагогічною взаємодією з різними соціальними інститутами»

з теми:  «Управління комунікаціями з представниками різних соціальних інститутів» (5 курс, спеціальність «Дошкільна освіта»)

Присутні колеги оцінили проведену лекцію як таку, що відповідає потребам сьогодення, практико-орієнтовану спрямованість, що забезпечує засвоєння студентами основних стратегій успішної комунікації з представниками різних соціальних інститутів., в умовах інтеграції освіти України в Європейський простір.

До обговорення долучився професорсько-викладацький склад кафедри. Учасники круглого столу оцінили високий науково-методичний рівень лекції та її практичну зорієнтованість.

 

Golota1 Golota2
Golota3 Golota4

 

 

 

 

Факультет у соціальних мережах