Фаховий семінар «Обговорення основних наукових результатів наукових досліджень здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти»

   

 fahovy seminar3  09 вересня 2020 року

     9 вересня 2020 року на кафедрі теорії та історії педагогіки було проведено фаховий семінар під час якого обговорювалися основні наукові результати досліджень здобувачів освітнього рівня «Доктор філософії», оцінювалася новизна, їх теоретичне та практичне значення.

В обговоренні дисертаційних робіт Бровко Катерини Андріївни (тема «Формування корпоративної культури студентів в освітньому середовищі університету») та Сопової Дани Олегівни («Академічна чесність як складова професійної підготовки майбутніх фахівців в університетах Європейського союзу») взяли участь викладачі кафедри та запрошенні фахівці: заступник директора з наукової роботи Педагогічного інституту, доцент кафедри початкової освіти, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Паламар С.П. (13.00.02 – теорія і методика навчання (українська література)) (рецензент); директор Фахового коледжу «Універсум», професор кафедри теорії та історії педагогіки Педагогічного інституту, доктор педагогічних наук, доцент Братко М.В. (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти) (рецензент); завідувач кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту, доктор педагогічних наук, професор Бєлєнька Г.В. (13.00.08 – дошкільна педагогіка); професор кафедри комп’ютерних наук і математики Факультету інформаційних технологій та управління, доктор педагогічних наук, доцент Прошкін В.В. (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти), професор кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту, доктор педагогічних наук, професор Пономаренко Т.О. (13.00.01 – загальна педагогіки та історія педагогіки).

  

   fahovy seminar

 

   fahovy seminar1 

 

  fahovy seminar2

Факультет у соціальних мережах