Навчальна психолого-педагогічна практика студентів 2-го курсу спеціальності 013 Початкова освіта І-го освітнього рівня (бакалаврський)

09 04 2017 practica04 вересня 2017 року

 

 

До хорошого уроку вчитель готується все життя

(В.О. Сухомлинський)

Нова освітня стратегія підготовки майбутніх учителів початкової школи є практико-орієнтованою й передбачає залучення студентів – майбутніх учителів до вивчення освітнього процесу школи. Насамперед, актуалізовано цілісне вивчення особистості першокласників, особливості їхньої адаптація до умов навчання в початковій школі (організаційних, психолого-педагогічних). Технології та результати психолого-педагогічного вивчення процесу адаптації першокласників до умов навчально-виховного процесу в школі, їх інтерпретація й узагальнення розширять інформаційно-практичну складову професійної підготовки вчителя початкової школи.

Психолого-педагогічний супровід професійного зростання студентів забезпечують викладачі кафедри педагогіки та психології (О.А.Венгловська, к.п.н., доцент; О.М. Гріньова, к.п.н., доцент; І.М. Новик, к.п.н., ст. викл.; А.А. Пасічник, к.п.н., ст.викл.; Я.В.Матюшинець, викл.).

Бажаємо студентам-практикантам продуктивної діяльності та позитивних вражень під час практики.

Факультет у соціальних мережах