Розвиваємо професійну компетентність майбутнього вчителя початкової школи

03 05 2017 holovna з 06.02.2017 р. по 05.03.2017 р.

 

 

У період з 06.02.2017 р. по 05.03.2017 р. студенти ІІ курсу напряму підготовки «Початкова освіта» денної форми навчання проходили навчальну (психолого-педагогічну, пропедевтичну) практику в різних типах загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва. Керівництво практикою від кафедри педагогіки та психології здійснювали: Г. О. Васьківська, Н. М. Голота, О. А. Венгловська, В. І. Дем’яненко, І. М. Новик, Є. Б. Антипін, А. В. Карнаухова.

Зміст практики було спрямовано на формування педагогічної компетентності майбутніх вчителів початкової школи. Під час проходження практики студенти-практиканти поглибили й закріпили теоретичні знання з педагогічних та психологічних дисциплін, мали змогу застосовувати їх на практиці; набули досвіду у здійсненні дидактичних аналізів уроків та виховних заходів; удосконалили діагностичні вміння та навички проведення індивідуальних психологічних досліджень, узагальнювали одержані результати.

Навчальна (психолого-педагогічна, пропедевтична) практика стала ще однією сходинкою у професійному вивищенні майбутніх фахівців.

Факультет у соціальних мережах