Формуємо професійну компетентність майбутніх вихователів в освітньому середовищі ДНЗ

1 copy17 лютого 2017 року

 

 

Виклики ХХІ століття є визначальними щодо нових стратегій підготовки педагогів із дошкільної освіти. З огляду на це, кафедрою педагогіки та психології Педагогічного інституту започатковано викладання навчальних дисциплін у реальному освітньому середовищі ДНЗ, ЗНЗ.

Так, 17 лютого 2017 року на базі дошкільного навчального закладу № 274 Дніпровського району м. Києва проведено практичні заняття з навчальної дисципліни «Психолого-педагогічні основи роботи з обдарованими дітьми» (викладач: Венгловська О.А., канд. педагог. наук, доцент кафедри) зі студентами ОКР «спеціаліст» спеціальності «Дошкільна освіта»).

У перебігу занять студенти ознайомилися з організаційно-педагогічними умовами, що створені в ДНЗ для розвитку різних видів дитячих обдарувань; функціями та змістом роботи вихователя-методиста щодо підвищення фахової компетентності вихователів із організації роботи з обдарованими дітьми; особливостями співпраці ДНЗ із батьками, які виховують обдарованих дітей.

Заняття проведені в формі ділової гри з елементами тренінгу. Студенти виконували ролі вихователя-методиста, батьків, вихователів, дітей; складали професіограму сучасного вихователя, пропонували інноваційні форми психолого-педагогічного супроводу розвитку обдарованих дітей дошкільного віку, розробляли рекомендації щодо взаємодії ДНЗ із батьками.

Учасники підсумкової дискусії – студенти, педагогічні працівники дошкільного закладу – обговорювали актуальні питання розвитку дитячих здібностей в освітньому середовищі ДНЗ. Вихователі-практики, батьки пропонували перспективні теми для студентських пошукових проектів.

Факультет у соціальних мережах