Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

8 грудня 2014 року на базі Педагогічного інституту було проведено І етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук.

Рішенням конкурсної комісії Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка до участі у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт рекомендовано роботу магістранта 6 курсу спеціальності 8.01010101 Фараона Олексія Володимировича на тему "Гендерні особливості довільної уваги дітей старшого дошкільного віку" (науковий керівник кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогіки і психології Гріньова Ольга Михайлівна).

Фараон Олексій Володимирович є активним учасником студентського наукового товариства Педагогічного інституту, систематично приймає участь у студентських наукових семінарах, круглих столах, науково-практичних квестах та інших заходах. Проблема особливостей становлення основних властивостей уваги у хлопців і дівчат старшого дошкільного віку досліджується магістрантом понад рік. Висока актуальність і соціальна значущість проблеми дослідження обумовлюється надзвичайною важливістю розвитку уваги для подальшої успішності майбутніх школярів у навчально-пізнавальній діяльності. Проблема саме гендерних особливостей уваги у старшому дошкільному віці має високий рівень наукової новизни, оскільки здійснений магістрантом аналіз літературних джерел досліджень з цієї проблематики не виявив. З теми конкурсної наукової роботи Фараон О.В. має дві наукові публікації.

Участь у конкурсі студентських наукових робіт взяла третьокурсниця Дар’я Лаптінова, яка досліджувала проблему формування компетенції особистісного самовдосконалення дошкільників засобами усної народної творчості.

Під керівництвом кандидата психологічних наук, доцента кафедри педагогіки і психології Олени Оксентівни Музики Дар’я Лаптінова провела експериментальне дослідження ефективності застосування прислів’їв і приказок як засобу формування компетенції особистісного самовдосконалення дошкільників. Експериментальна база – ДНЗ № 208 Оболонського району м. Києва. Дослідженням було охоплено дітей віком від 5 до 6 років.

За результатами дослідження на першому етапі роботи конкурсантка презентувала науково-методичні доробки, а саме: на першому етапі роботи в експериментальній та контрольній групах було проведено заняття з народознавства “Подорож до країни Прислів’їв і Приказок”. З допомогою казкового персонажа Півника Голосисте Горлечко з народної казки «Півник і двоє мишенят» діти мандрували Країною Прислів’їв і Приказок. У кожному місті робилася зупинка, де діти мали можливість ознайомитися з прислів’ями і приказками, почути їх інтерпретацію, зробити аналіз змісту. Прислів’я і приказки були згруповані в такий спосіб, щоб ознайомити дітей із вербалізованими схемами обдумування й планування роботи на її початку, в процесі діяльності та на завершальній стадії. На другому етапі в експериментальній групі здійснювався психологічний супровід образотворчої діяльності дітей. Завдяки прислів’ям та приказкам кожен з етапів роботи перетворювався у своєрідний осередок розвитку, що сприяв акцентуванню уваги дітей, виокремленню головного та сприянню глибшого усвідомлення й засвоєння способів саморегуляції та самопідтримки діяльності. У контрольній групі заняття з образотворчої дільності проходило в традиційній формі.

Дар’я Лаптінова представила результати проведеного дослідження, які засвідчили, що в експериментальній групі відбулися позитивні зміни, а саме: спостерігалося зростання пізнавальної активності, критичності оцінки власних умінь, кількості звернень за порадою, а також усвідомлення того, що результат роботи залежить від бажання працювати та особистої наполегливості. Показники та продукти пошукової діяльності дітей, оцінені вихователями, виявилися кращими у порівнянні з контрольною групою. Дослідниця прийшла до висновку про те, що діяльнісне опосередкування знань відкриває можливості їх трансформації в дію, веде від обізнаності до досвідченості, від зовнішньої регуляції до саморегуляції. Знання у поєднанні з розвинутими вміннями можуть бути перенесені на інші види діяльності, а отже, їх можна розглядати як складову компетенції особистісного самовдосконалення.

 

Факультет у соціальних мережах