«Педагогічні ідеї К. Ушинського в сучасній дошкільній освіті»

06 листопада 2014 року відбулось засідання історико-педагогічних студій на базі Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В.О. Сухомлинського. Студійці (О.А. Венгловська, канд. педагог. наук, ст. викладач кафедри педагогіки і психології, Ю. Диренко, О. Фараон, студенти-магістранти спеціальності «Дошкільна освіта») взяли участь у перебігу наукових читань «Педагогічні ідеї К. Ушинського в сучасній дошкільній освіті» та виступили з доповідями: "Реалізація ідей К. Ушинського у практиці сучасних дошкільних навчальних закладів" (О.А. Венгловська), "Адаптація ідей К.Ушинського про моральний розвиток дітей дошкільного віку в практиці сучасних дошкільних навчальних закладів" (Ю.О. Диренко).

 

Учасників педагогічних читань привітала Л.Д. Березівська, доктор педагог. наук, професор, в.о. директора ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського. У виступах актуалізувалися положення Костянтина Дмитровича, що не втратили своєї актуальності й сьогодні, а саме: значення родинного виховання у формуванні особистості дитини; обґрунтування принципів, форм, методів і прийомів морального виховання дітей дошкільного віку; впровадження лінгводидактичної спадщини педагога у практику дошкільних навчальних закладів; значущості та впливу гри на розвиток дітей дошкільного віку. Досвідом щодо реалізації ідей К. Ушинського у дошкільних навчальних закладах Шевченківського району поділилася О.М. Стрикун, методист районного науково-методичного центру Управління освіти Шевченківського району.

С.В. Кирій, завідувач сектором соціокультурних комунікацій ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського ознайомила присутніх із інформаційно-бібліографічним ресурсом «Видатні педагоги України та світу».

Факультет у соціальних мережах