VII Науково-практична Інтернет-конференція молодих науковців та студентів «Розвиток особистості молодшого школяра: сучасні реалії та перспективи»

   

 

   2-3 листопада 2020 року в ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» відбулася науково-практична Інтернет-конференція молодих науковців та студентів. На конференції були представлені наукові доробки студентів із 14 університетів України. До організації конференції долучилися викладачі кафедри педагогіки та психології Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка: Іванюк Г.І., д.пед.н., професор, завідувач кафедри педагогіки та психології (член оргкомітету науково-практичної конференції).

У наукових дискусіях взяли участь студентки VI курсу спеціальності «Початкова освіта»: Борова К.В., Васьківська Г.В., Шеремет Я.В. (науковий керівник Голота Н.М., к.пед.н., доцент, доцент кафедри педагогіки та психології), студентка VI курсу спеціальності «Дошкільна освіта» Довгошиєнко Н.В. (науковий керівник Венгловська О.А., к.пед.н., доцент кафедри педагогіки та психології). Статті учасників конференції презентовані у науковому збірнику «Розвиток особистості молодшого школяра: сучасні реалії та перспективи».

Бажаємо магістрантам подальшого поступу у науково-пошуковій діяльності

Програма конференції

Збірник

Факультет у соціальних мережах