Фестиваль науки - 2015

DSC 1002Фестиваль науки – 2015

14 травня 2015 року у Педагогічному інституті Київського університету імені Бориса Грінченка було проведено наукову сесію історико-педагогічних студій з проблеми «Виховний ідеал в умовах трансформації суспільства» (модератори: Іванюк Ганна Іванівна, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки і психології, Венгловська Олена Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, ст. викладач, Січкар Алла Дмитрівна, ст. викладач).

         У науковій сесії взяли участь студенти Педагогічного інституту та Інституту мистецтв, професорсько-викладацький склад кафедри педагогіки і психології.

         У перебігу сесії студенти презентували результати наукових пошуків. Під час обговорення актуальних проблем сучасного виховного ідеалу, студійці виявили інтерес до впливу чинників на його трансформацію; продуктивних ідей українських педагогів минулого (Б. Грінченко, Г. Ващенко, С. Русова, Я. Чепіга, В. Сухомлинський, О. Захаренко, І. Ткаченко); нового прочитання їх творчості, що уможливлює розуміння актуальності й сутності сучасного виховного ідеалу, відродження морально-духовних істин, утвердження загальнолюдських, національних констант у змісті освіти сьогодення.

Студійці презентували результати індивідуальних навчально-дослідних завдань з історії педагогіки у руслі означеної теми наукової сесії.

         Презентації наукових пошуків студентів завершилася авторським віршем студентки ІІІ курсу напряму підготовки «Початкова освіта», Берізко Марічки:

Для когось «виховання» – просто звук,

Бо цінності у ньому не вбачає,

І тільки той, хто здатен на добро

Важливість виховання помічає.

Із Ващенком це слово проросло

У вірі в Бога й рідну Батьківщину,

Воно дарує захист і тепло,

Наповнюючи спокоєм родину.

Без нації – ти тільки чистий лист,

Народу – без релігії немає,

Для педагога – це навчальний зміст,

Та тільки жаль, бо більшість забуває.

Це так важливо вірити в дитину,

Любити і нечемну й говірку,

Щоб збудувати сильну Україну,

Навчати щиро з малечку добру.

Гуманність, мудрість, чесність і свобода

У педагога – вічний ідеал,

Для виховання – праведна дорога,

Що оминає безвісті провал.

         Усім студійцям бажаємо подальших успіхів у науковому поступі!

Факультет у соціальних мережах