Міжнародна науково-практична конференція «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ І ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ У КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ»

05 13 2016 conference 113-14 травня 2016 року

 

 

13-14 травня 2016 року професорсько-викладацький склад кафедри педагогіки та психології (Г.І. Іванюк, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри, С.П. Паламар, канд. пед. наук, с.н.с., О.А. Венгловська, канд. пед. наук) взяв участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції

«Актуальні проблеми та перспективи розвитку дошкільної освіти і професійної підготовки педагогічних кадрів у контексті євроінтеграційних процесів», що відбулась на базі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

У ході науково-практичної конференції актуалізувалися теоретичні та прикладні проблеми професійної підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти в Україні та європейських державах. Під час дискусії обговорювалися питання модернізації змісту, використання інноваційних технологій у процесі підготовки фахівців дошкільної освіти, необхідності уведення подвійних спеціальностей, особливості професійного становлення студентів у процесі педагогічної практики.

Факультет у соціальних мережах