Контакти

(044) 295 5942

o.shkurenko@kubg.edu.ua

м. Київ, бул. І. Шамо 18/2, каб. 312

Шкуренко Олександра Вікторівна

facebook_kti

МЕЙКЕРСТВО В STEAM-ОСВІТІ

 

  1 08 02 грудня 2021 року

  02 грудня 2021 року відбулося семінарське заняття на тему «STEM-проєкти для початкової школи» з навчальної дисципліни «Інформатична та технологічна освіта» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОПП 013 Початкова освіта денної форми навчання Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка на базі Центру інноваційних освітніх технологій (ICR-клас).

Метою заняття було проаналізувати наявні розробки STEAM-проєктів, дослідити етапи проєктної діяльності, визначити складові та педагогічні методи і прийоми.

Студенти в ролі учнів початкової школи виконали завдання проєкту «Дослідження. Рух машинки». Працюючи в малих групах вони побудували власні машинки трьох типів: на повітряній кульці, з гумовою стрічкою та на магніті. Експериментальна частина проєкту передбачала визначення швидкості, відстані та траєкторії руху машин. Аналізуючи та порівнюючи експерименти запуску самостійно створених машин, студенти сформулювали поняття «прості механізми»,  «рух» та «енергія». Важливою складовою проєкту була перевірка в дії власноруч створеного пристрою  машини, що викликало позитивні емоції у студентів та мотивувало їх до подальших експериментів. На підсумковому етапі заняття майбутні вчителі початкових класів сформулювали висновки щодо труднощів, що можуть виникнути в учнів початкової школи під час реалізації даного проєкту  на практиці.

Модератор: Шкуренко О. В. – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри початкової освіти Педагогічного інституту.

2 08

4 08

5 08

3 08

 

Факультет у соціальних мережах