Контакти

(044) 295 5942

o.shkurenko@kubg.edu.ua

м. Київ, бул. І. Шамо 18/2, каб. 222

Шкуренко Олександра Вікторівна

facebook_kti

STEAM-освіта: готуємо майбутніх учителів початкових класів по-новому!

 

1 15png

    STEAM – це один із трендів у світовій освіті, який передбачає інтегроване навчання, і сприяє застосовуванню наукових знань у повсякденному житті. В межах реалізації міжнародного наукового проєкту «Модернізація вищої педагогічної освіти з використання інноваційних інструментів викладання (MoPED)» програми Еразмус + №586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP в Педагогічному інституті Київського університету імені Бориса Грінченка впроваджено в освітній процес підготовки майбутніх учителів початкових класів навчальну дисципліну «Основи STEAM-освіти».

Навчальна дисципліна «Основи STEAM-освіти» спрямована на формування в майбутніх учителів початкових класів інформаційно-цифрової, предметно-методичної, підприємницької, інноваційної та інших професійних компетентностей, здатності до впровадження STEAM-освіти в початковій школі.  Навчання студентів проходить у Центрі інноваційних освітніх технологій (ICR-клас), в якому майбутні вчителі знайомляться з інтегрованим підходом у навчанні, особливостями STEAM–освіти та шляхами її впровадження в освітній процес початкової школи, інноваційними педагогічними технологіями: PBL (проєктна діяльність), PrBL (проблемне навчання), IBL (дослідницько-пізнавальне навчання), змішаного та перевернутого навчання, мейкерства, обчислювального мислення (computation thinking) та формують навички їх застосовувати під час навчання учнів. Учасники курсу здобувають навички створювати прості алгоритми, програмувати в середовищі Scratch, створювати прості програми для управління навчальними роботами, застосовувати З-Д принтер, залучати школярів до технічної творчості, нових технологій і досліджень у міжпредметних галузях, використовувати ILS простір GoLab для створення дослідницьких проєктів молодшими школярами, сучасні цифрові інструменти при впровадженні змішаного навчання, формувального оцінювання. Студенти вчаться впроваджувати групові та парні методи навчання та оцінювання, формувати у учнів молодшого шкільного віку цифрові компетентності, зокрема, пов’язані з безпечним Інтернетом. Програма спрямована на розвиток інтелектуальних здібностей у процесі пізнавальної діяльності та залучення в науково-технічну творчість. Навчання побудоване на дослідницькому, практико-орієнтованому та компетентнісному підходах, передбачає формування життєвих компетентностей.

2 15

3 15png

4 15png

5 15

6 15

Факультет у соціальних мережах