Контакти

y.matiushynets@kubg.edu.ua

м. Київ, бул. І. Шамо 18/2, каб. 222

Матюшинець Яна Володимирівна

Фейсбук

 

Проекти 2019-2020

 

 

 

 

Виконання міждисциплінарних проектів 

 

зі студентами  спеціальностей«Дошкільна освіта» і «Початкова освіта»

 

у 2019 - 2020 н.р.

 

 

«Першокурсники ПІ – «Ось ми які!»»Перегляд відео за результатами виконання проєкту

Мета проекту:  формування у студентів спеціальностей «Дошкільна освіта» і «Початкова освіта» знань, умінь та способів діяльності щодо пізнання себе й розуміння інших; налагодження партнерської взаємодії між студентами різних курсів в освітньому середовищі ЗВО; вивчення індивідуальних відмінностей, потреб та інтересів першокурсників. 

Інтеграція навчальних дисциплін:

1 курс: «Людинознавство» (змістові модулі: «Психологічна антропологія» та «Анатомія і фізіологія людини з основами медичних знань»),  Університетські студії (модулі «Лідерство», «Вступ до спеціальності»), «Педагогіка» (модуль «Педагогіка загальна»), «Іноземна мова з методикою навчання»;

2 курс: «Педагогіка з основами інклюзивної освіти» (змістовий модуль «Педагогічне партнерство»);

4 курс: «Педагогіка» (змістовий модуль «Педагогічне партнерство»).

Тип проекту -  дослідницький (тривалість 12 тижнів).

Форма представлення кінцевого продукту – презентація групи першокурсників (відео презентація; колаж, газета, блог тощо).


Термін виконання (вересень-грудень  2019 р.)


«Вершини долають невтомні»

Мета проекту: розвивати в майбутніх педагогів  здатності до самопізнання, професійної самоідентифікації та формувати уміння щодо проектування власної стратегії особистісно-професійного розвитку. 


Інтеграція навчальних дисциплін: «Педагогіка», «Психологія», «Людинознавство: Педагогічна антропологія».

Тип проекту -  дослідницький (тривалість 8 тижнів).


Форма представлення кiнцевого продукту – індивідуальні програми саморозвитку (ментальні карти «SWOT-аналіз»).


Термін виконання (квітень-травень  2020 р.)

Факультет у соціальних мережах