VMunnamed
Контактна інформація

(044)- 295-69-44
v.vertuhina@kubg.edu.ua
бул. І. Шамо, 18/2, к.318

Вертугіна Валентина Миколаївна

Старший викладач кафедри дошкільної освіти

Біографія

 

У 1981 році закінчила Київський державний інститут імені О.М. Горького за спеціальністю «Педагогіка і психологія» (дошкільна). У 2001 р. завершила навчання у магістратурі в Прикарпатському університеті імені Василя Стефаника (2001 р.) за спеціальністю «Дошкільне виховання». У 2015 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Педагогічні умови підготовки дітей старшого дошкільного віку із зоровим відхиленням до навчання у школі» зі спеціальності 13.00.08 – «дошкільна педагогіка».

Перелік місць роботи  :  1981 - 2003 рр. ДНЗ №256, 755 (вихователь, звання «вихователь-методист»),

2003-2007 рр. -  педагогічний коледж імені К.Д. Ушинського (методист, викладач психолого-педагогічних дисциплін),

    Працює в Київському університеті імені Бориса Грінченка з січня 2008 року:

2008-2010 рр. – завідувач НМЦ педагогічних технологій Інституту дошкільної, початкової і мистецької освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка;

2010-2011рр.- старший викладач кафедри методик і технологій дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка;

2011р. - донині - старший викладач кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка;

Стаж педагогічної роботи у ЗВО ІІІ – ІV рівнів акредитації – 13 років.

Професійний і науковий інтерес

  • професійна підготовка (теоретична і практична) студентів педагогічних спеціальностей до роботи в ЗДО та закладах позашкільної освіти;
  • підготовка майбутніх вихователів до роботи з дошкільниками в інклюзивних групах ЗДО;
  • готовність майбутніх вихователів до творчої самореалізації в професійній діяльності.

Автор понад 40 наукових та методичних праць, з-поміж них: навчально-методичні посібники; статті у наукових фахових виданнях та міжнародних наукометричних базах даних Scopus, Web of Science. Співавтор розділів у монографії з проблем навчання і виховання дітей дошкільного віку з зоровим відхиленням.

Powered by SobiPro

Факультет у соціальних мережах