Літня школа АМУ по розробці COIL-курсів

 5 27 05 12 – 18 травня 2024 року

  У період 12-18 травня 2024 року Наталія Кошарна, завідувачка кафедри іноземних мов і методик їх навчання Факультету педагогічної освіти Київського столичного університету імені Бориса Грінченка, брала участь у програмі академічної мобільності в межах реалізації проєкту «AMU Summer Schools 2.0» за ініціативи Університету імені Адама Міцкевича в м.Познань (Республіка Польща).

Міжнародна літня школа «Internationalization and Internationalization at Home through Virtual Exchange: Creating a Motivating Environment for Collaborative Online International Learning (COIL)» об’єднала близько 30 однодумців –представників закладів вищої освіти України, що дало можливість для встановлення нових професійних зв’язків і розвитку подальшої міжнародної співпраці.

  У процесі академічної мобільності Н.Кошарною було виконано поставлені завдання: ознайомлено із польським досвідом інтернаціоналізації вищої освіти на прикладі Університету імені Адама Міцкевича в м. Познань (Республіка Польща); досліджено модель Collaborative Online International Learning (COIL) у розрізі польського досвіду; взято участь у спільній лінійці тренінгів, запланованих приймаючою стороною, присвячених розробці міждисциплінарних курсів COIL. Отриманий досвід буде імплементовано на Факультеті педагогічної освіти Київського столичного університету імені Бориса Грінченка у межах діючих договорів про міжнародну співпрацю через розробку міждисциплінарних курсів COIL.

 Упродовж періоду академічної мобільності програмою навчання опікувались польські колеги: Dr Kostiantyn Mazur, Joanna Barszcz, Prof. Rafał Dymczyk, Katarzyna Radke, Anna Kwaśniewska, Joanna Domagała, які забезпечили необхідні умови для навчання за програмою Міжнародної літньої школи і здійснювали навчально-методичний і науковий супровід у дослідженні питання функціонування моделі COIL.

Ціль 04. Якісна освіта  Ціль 17. Партнерство заради сталого розвитку

 

3 27 05

 

2 27 05

4 27 05

Факультет у соціальних мережах