Профорієнтаційна зустріч з випускниками коледжів (регіональний рівень)

imgonline-com-ua-CompressBySize-edIXBpe0spys2.jpg

 

 

 

 

 

22 травня 2024 року

 

 

 

 

 

 

 

22 травня 2024 р., відповідно до річного плану Факультету педагогічної освіти Київського столичного університету імені Бориса Грінченка, у форматі онлайн було проведено День відкритих дверей зі студентами випускних груп спеціальності «Дошкільна освіта» та «Початкова освіта» чотирьох коледжів України та їх викладачами (Богуславський гуманітарний фаховий коледж імені І. С. Нечуя-Левицького Київської області; Прилуцький гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені І. Франка Чернігівської області; Бердичівський педагогічний коледж Житомирської області; Путивльський педагогічний фаховий коледж імені С. В. Руднєва Сумської області).

Охарактеризував особливості вступної компанії 2024 року та відповів на запитання присутніх студентів та їх викладачів Є. Антипін, к.пед.н., доцент, завідувач НМЦ стандартизації та якості освіти, відповідальний секретар приймальної комісії Університету Грінченка. Відмінності освітніх програм 012 Дошкільна освіта та 013 Початкова освіта від аналогічних, що діють в інших ЗВО України, висвітлили модератори зустрічі – О. Половіна, к.пед.н., доцент, зав. кафедри дошкільної освіти та Г. Бондаренко, к.пед.н., доцент, зав. кафедри початкової освіти.

На зустрічі зі студентами та викладачами коледжів обговорювались питання організації освітнього процесу на Факультеті педагогічної освіти, змістового наповнення освітніх компонент, соціально-гуманітарної підтримки студентської молоді, насиченого життя студентів у позанавчальний час тощо. Неабиякий інтерес викликала у присутніх майстерка за аналогією «Лічилочка на пальчиках», проведена І. Кондратець, к.пед.н., доцентом кафедри дошкільної освіти на тему: «Мотиваційний лист вступника та особливості його складання». Присутнім був презентований маршрутизатор (ґайд) сайтом Університету Грінченка, що розробили на допомогу майбутнім вступникам і  презентували під час зустрічі М. Науменко, викладач кафедри дошкільної освіти, технічний модератор зустрічі, та І. Новоселецька, д-р. філософії, доцент кафедри дошкільної освіти.

Координатор зустрічі – О. Коваленко, к.пед.н., доцент кафедри дошкільної освіти, відповідальна за профорієнтаційну діяльність.

22.05.20241

22.05.20242

 

Факультет у соціальних мережах