Цикл вебінарів для педагогів ЗДО «Лепбук професійного успіху-2024»

 012 Лепбук 1З 9 березня по 21 квітня 2024 р.

  З 9 березня по 21 квітня 2024 р. науково-педагогічні працівники кафедри дошкільної освіти Факультету педагогічної освіти Київського столичного університету імені Бориса Грінченка провели серію вебінарів «Лепбук професійного успіху-2024». Це вже шостий Лепбук, за допомогою якого ефективно реалізовується тісна взаємодія між науковцями й практиками, забезпечується презентаційний простір для озвучення педагогічних ідей та наукових концептів, обміну досвідом і міркуваннями стосовно актуальних проблем дошкільної освіти.

Цьогорічні чотири вебінари пропонували для обговорення такі питання:

  • Професійний тезаурус вихователя у форматі сучасної дошкільної освіти
  • Педагогічне рефлексування як дієвий навігатор у професії
  • Актуальні вектори дошкільної освіти: здоров’язбереження – соціалізація – пізнання
  • Тематичний проєкт: інтеграція в освітньому процесі в ЗДО
  • Діалогові технології в освітній взаємодії з дітьми раннього та дошкільного віку
  • Внутрішня система забезпечення якості дошкільної освіти
  • Використання цифрових технологій в освітньому процесу
  • Гра: переосмислення концепту.

Спікерами вебінарів стали: Половіна О.А., завідувач кафедри дошкільної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент; Пономаренко Т.О., професор кафедри дошкільної освіти, доктор педагогічних наук, професор; Козак Л.В., професор кафедри дошкільної освіти, доктор педагогічних наук, професор; Коваленко О.В., доцент кафедри дошкільної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент; Голота Н.М., доцент кафедри дошкільної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент; Гаращенко Л.В., доцент кафедри дошкільної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент; Карнаухова А.В., доцент кафедри дошкільної освіти, кандидат педагогічних наук; Кондратець І.В., доцент кафедри дошкільної освіти, кандидат педагогічних наук; Вертугіна В.В., старший викладач кафедри дошкільної освіти, кандидат педагогічних наук;  Шинкар Т.Ю., старший викладач кафедри дошкільної освіти, кандидат педагогічних наук; Волинець Ю.О., старший викладач кафедри дошкільної освіти, кандидат педагогічних наук; Літіченко О.Д., старший викладач кафедри дошкільної освіти, кандидат педагогічних наук.

Лепбук професійного успіху-2024 засвідчив, що проблеми сучасного дошкілля можна розв’язати лише разом: науковцям і практикам, словом і справою – заради щасливого й психологічно атмосферного дитинства кожного вихованця закладу дошкільної освіти.

Факультет у соціальних мережах