IV Всеукраїнський студентський науково-практичний онлайн-форум (з міжнародною участю) «Іншомовна освіта очима студентів»

4 05 15 2024  14 травня 2024 року

 

 14 травня 2024 року в межах проведення Фестивалю науки – 2024 (до Дня науки в Україні) в Київському столичному університеті імені Бориса Грінченка, за ініціативи Факультету педагогічної освіти, відбувся IV Всеукраїнський студентський науково-практичний онлайн-форум (з міжнародною участю) «Іншомовна освіта очима студентів».

Із вітальними словами до учасників онлайн-форуму звернулися Наталія Віннікова, голова Вченої ради Київського столичного університету імені Бориса Грінченка, проректор з наукової роботи, доктор філологічних наук, професор; Ольга Котенко, декан Факультету педагогічної освіти Київського столичного університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцент, Iсаак Пападопулос, доцент кафедри дошкільної освіти та догляду за дітьми Міжнародного грецького університету, доктор філософії з прикладної лінгвістики та педагогіки (Салоніки, Грецька Республіка)

Учасниками Всеукраїнського студентського науково-практичного онлайн-форуму були представлені результати власних наукових досліджень та практичний доробок з таких напрямів:

  • мультилінгвізм як чинник формування світоглядних орієнтирів мовної особистості студента;
  • лінгвістичні та культурологічні аспекти іншомовної міжкультурної комунікації;
  • іншомовне професійне спілкування та його роль у професійному самовизначенні майбутнього фахівця;
  • інноваційний розвиток іншомовної освіти дітей та підлітків: традиції, тренди, виклики;
  • неформальна іншомовна освіта: європейський та український досвід.
  • навчання іноземних мов в епоху освіти 4.0: очікування та реальність;
  • вивчення української мови як іноземної: перспективи та виклики.

До науково-практичного онлайн-форуму долучилися здобувачі першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти з України, а саме: Київського столичного університету імені Бориса Грінченка              (м. Київ, Україна), Київського національного лінгвістичного університету (м. Київ, Україна), Українського державного університету імені Михайла Драгоманова (м. Київ, Україна), Бердянського педагогічного університету (м. Запоріжжя, Україна), Національного транспортного університету                   (м. Київ, Україна), Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (м. Вінниця, Україна), Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя (м. Ніжин, Україна), Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (м. Умань, Україна), Київського Інституту Національної гвардії України (м. Київ, Україна), Навчально-наукового інституту «Українська інженерно-педагогічна академія» Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна (м. Харків, Україна), Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна (м. Харків, Україна), Навчально-наукового інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна), а також і зарубіжні партнери: Остравський університет (Чеська Республіка), Талліннський університет (Естонська Республіка), Віденського університету (Республіка Австрія), Університету Південної Богемії (Чеська Республіка), Міжнародного грецького університету (Грецька Республіка) Університету Юнікаф (Республіка Кіпр).

Модератори заходу: Кошарна Наталія Володимирівна, завідувач кафедри іноземних мов і методик їх навчання Факультету педагогічної освіти Київського столичного університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцент; Джурило Аліна Петрівна, доцент кафедри іноземних мов і методик їх навчання Факультету педагогічної освіти Київського столичного університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцент; Руднік Юлія Вікторівна, старший викладач кафедри іноземних мов і методик їх навчання Факультету педагогічної освіти Київського столичного університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук; Гапон Людмила Ігорівна, викладач кафедри іноземних мов і методик їх навчання Факультету педагогічної освіти Київського столичного університету імені Бориса Грінченка.

2 15 05 2024

3 15 05 2024

1 15 05 24

5 15 05 2024

 

 

Факультет у соціальних мережах