Студентські наукові гуртки

Науковий гурток  «Формування комунікативної компетентності майбутніх вчителів початкових класів»

Керівник наукового гуртка Бондаренко Геннадій Леонідович, Кипиченко Наталія Сергіївна  

План роботи наукового гуртка: 

 • Установче засідання студентського наукового гуртка
 • Комунікативні стратегії підготовки вчителя початкової школи в Європейських країнах
 • Зміст, форми, методи формування комунікативної компетентності майбутнього вчителя початкової школи
 • Розроблення інструментарію діагностики комунікативної компетентності майбутнього вчителя початкової школи
 • Дослідження: діагностика рівня сформованості комунікативної компетентності у студентів спеціальності «Початкова освіта»
 • Обговорення підсумків роботи студентського наукового гуртка

 

Науковий гурток  «Розвиток зв’язного мовлення учнів початкової школи»
Керівник наукового гурткаПорядченко Леся Анатоліївна          

План роботи наукового гуртка:

 • Ознайомлення з лінгвістичними особливостями розповіді, опису та міркування
 • Розроблення конспектів уроків з навчання учнів початкової школи будувати розповідь
 • Розроблення конспектів уроків з навчання учнів початкової школи будувати опис
 • Розроблення конспектів уроків з навчання учнів початкової школи будувати міркування
 • Діагностування рівня сформованості мовленнєвих умінь і навичок побудови розповіді учнів першого класу початкової школи
 • Діагностування рівня сформованості мовленнєвих умінь і навичок створення опису учнів другого класу початкової школи
 • Діагностування рівня сформованості мовленнєвих умінь і навичок міркування третьокласників
 • Обговорення підсумків роботи студентського наукового гуртка

 

 

Науковий гурток    «Людина і природа»
Керівник наукового гуртка  
Вишнівська Наталія Володимирівна

План роботи наукового гуртка:

 • Установче засідання студентського наукового гуртка
 • Український народ: його ґенеза, сутнісні риси та цінності, взаємини з довкіллям
 • Етнічне населення України. Історичні особливості проживання на території України
 • Світогляд українського народу, сутнісні риси та цінності, взаємини з довкіллям
 • Традиції та звичаї українського народу: святково-обрядова культура
 • Ознайомлення з обрядами, як складової екологічного виховання молодших школярів
 • Обговорення підсумків роботи студентського наукового гуртка

 

Факультет у соціальних мережах