Методологічний семінар

 10 11 t 09.01.2021 року

 

  09.11.2021 р. відбувся методологічний семінар за участю науково-педагогічних працівників кафедри теорії та історії педагогіки, кафедри педагогіки та психології, кафедри початкової освіти, кафедри іноземних мов та методик їх навчання, кафедри всесвітньої історії Історико-філософського факультету та кафедри романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства Інституту філології щодо попередньої експертизи дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка: Хомич Оксани Олесандрівни «Тенденції підготовки вчителя початкової школи в Канаді (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)» (науковий керівник - Іванюк Г. І., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та психології) та Матюшинець Яни Володимирівни «Генеза ідей розвивального освітнього середовища дітей у вітчизняній педагогічній думці (кінець ХІХ – 20-ті рр. ХХ ст.)» (науковий керівник - Іванюк Г. І., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та психології). 

Під час засідання було обговорено актуальність та високий ступінь готовності дисертаційніх досліджень.

Бажаємо подальших наукових звершень!

Факультет у соціальних мережах