РОБОЧА ЗУСТРІЧ ВИКЛАДАЧІВ З ГАРАНТОМ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «Дошкільна освіта» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

17 08 2022 1 1 16 серпня 2022 року

  16 серпня 2022 року відбулася онлайн-зустріч із гарантом ОПП 012.00.01, завідувачкою кафедри дошкільної освіти, доцентом, кандидатом педагогічних наук Оленою Половіною. На зустріч були запрошені науково-педагогічні працівники кафедр Педагогічного інституту та кафедр інших структурних підрозділів Університету, які викладають у студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта. Мета зустрічі – узгодження питань, пов’язаних із реалізацією змісту зазначеної ОПП у робочих програмах навчальних дисциплін. Гарант програми, Олена Половіна, висвітлила особливості структури, оформлення та контенту робочих програм навчальних дисциплін у площині загальних і фахових компетентностей, результатів навчання й матриці відповідності програмних компетентностей та результатів навчання компонентам освітньої програми; окреслила зміни освітньої-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти скороченої програми підготовки; відповіла на запитання присутніх.

Особливу увагу гарант ОПП звернула на необхідність урахування у змісті робочих програм навчальних дисциплін, які спрямовані на формування загальних компетентностей спеціальності студентів. Зокрема, введення в «Філософські студії» тем, пов’язаних з вивченням  феномену дитинства у ретроспективі філософських досліджень. Також важливим питанням зустрічі було визначення оптимальної кількості завдань самостійної роботи. Запропоновано комплексний підхід до формування самостійної роботи: есе, кейси, портфоліо та ін. Особливу увагу звернуто на доцільність використання тестів, як формату модульних контрольних робіт. Запропоновано розширити формат проміжного контролю творчими формами: реклама, альбом, професійна презентація тощо. Актуальними питаннями зустрічі стали ті, що стосувалися надання можливостей студентам для вияву творчості; спрямування змісту навчальної дисципліни на самостійний пошук студентів,  стимулювання здатності до саморозвитку, прояву індивідуальності та систематичного фахового зростання.

17 08 2022 2

17 08 2022 3

17 08 2022 4

17 08 2022 5

 

Факультет у соціальних мережах