ОНЛАЙН-ЗУСТРІЧ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ІЗ ГАРАНТОМ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 013.00.01 ПОЧАТКОВА ОСВІТА ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

   25 08 22 3 25 серпня 2022 року

  25 серпня 2022 року відбулася онлайн-зустріч із гарантом освітньо-професійної програми (ОПП) 013.00.01 Початкова освіта першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, завідувачем кафедри початкової освіти Педагогічного інституту, доцентом, кандидатом педагогічних наук Геннадієм Бондаренком. На зустрічі були присутні науково-педагогічні працівники кафедр Педагогічного інституту та кафедр інших структурних підрозділів Університету Грінченка, які забезпечують освітній процес у студентів спеціальності 013 Початкова освіта.

Під час зустрічі Геннадій Бондаренко ознайомив присутніх з особливостями діючих освітньо-професійних програм,  шляхами їх впровадження в освітній процес 2022 – 2023 н.р.; висвітлив особливості розроблення робочих програм навчальних дисциплін у контекстах узгодження зі змістом ОПП, зокрема:  загальних і спеціальних компетентностей, результатів навчання з матрицями відповідності програмних компетентностей та результатів навчання; виокремив значення набуття практичних навичок майбутніх педагогів у центрах компетентностей та на базах ЗЗСО, визначення чітких критеріїв оцінювання різних видів діяльності студентів, добору сучасних рекомендованих джерел та ресурсів.

Після виступу гаранта  відбувся конструктивний діалог між науково-педагогічними працівниками.

25_08_22_6.png

25_08_22_5.png

25_08_22_4.png

25_08_22_1.png

25_08_22_2.png

Факультет у соціальних мережах