Гостьова онлайн-лекція доктора педагогічних наук, професора Гавриш Наталії Василівни з теми: «Технології пізнавального та ігрового проєктування»

 

Слайд1 14 07 22  10 травня 2022 року

  10 травня 2022 р. в межах реалізації кафедрального проєкту «Освітлюємо педагогічний простір» відбулась гостьова онлайн-лекція доктора педагогічних наук, професора Гавриш Наталії Василівни з теми: «Технології пізнавального та ігрового проєктування». До лекції долучились студенти-магістранти 5 курсу спеціальності 012 Дошкільна освіта денної й заочної форм навчання та науково-педагогічні працівники кафедри дошкільної освіти. Під час зустрічі висвітлювались актуальні проблеми освіти загалом і дошкільної зокрема. У площині професійного полілогу слухачі імерсували у пошуки відповідей на такі хвилюючі питання як: традиційне і сучасне трактування поняття «виховання»; сучасна особистість та виклики реальності; проєктна діяльність як ефективний інструмент освіти і виховання дітей дошкільного віку; вітагенне навчання у закладі дошкільної освіти; смислотворення; проблема освітньої взаємодії дорослих і дітей та ін. Гостьова онлайн-лекція Гавриш Н.В. завершилась відповідями на запитання студентів, словами вдячності професорці за численні публікації на допопомогу педагогам-практикам.

 

Слайд2 14 07 22

Слайд3 14 07 22

Слайд4 14 07 22

Слайд5 04 07 22

Слайд6 04 07 22

Слайд7 14 07 22

Факультет у соціальних мережах